Triển lãm Hồng Kông 2018,10

7

Trong tháng 10 năm 2018, chúng tôi đã tham gia vào giai đoạn thứ hai của Mega Hiện tại Hồng Kông. Các sản phẩm chính của triển lãm này là đồ chơi tráng men. Chúng tôi đã nhận được hơn 20 khách hàng mong muốn. Chúng tôi cũng đã bắt đầu giao dịch theo thứ tự nội dung với khách hàng Đài Loan STRONG CO CÔNG NGHIỆP., LTD. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia triển lãm trong và ngoài nước.


post time: Jul-18-2019