Tin tức

 • Triển lãm Hồng Kông 2018,10

  Triển lãm Hồng Kông 2018,10

  Trong tháng 10 năm 2018, chúng tôi đã tham gia vào giai đoạn thứ hai của Mega Hiện tại Hồng Kông. Các sản phẩm chính của triển lãm này là đồ chơi tráng men. Chúng tôi đã nhận được hơn 20 khách hàng mong muốn. Chúng tôi cũng đã bắt đầu giao dịch theo thứ tự nội dung với khách hàng Đài Loan STRONG CO CÔNG NGHIỆP., LTD. Trong f ...
  Đọc thêm
 • 2018,2 Việt Nam

  2018,2 Việt Nam

  Sau khi lễ hội mùa xuân của năm 2018, công ty đã đến Yazhuang, Việt Nam chung.
  Đọc thêm
 • 2019,2 Quế Lâm

  2019,2 Quế Lâm

  Sau khi lễ hội mùa xuân của năm 2019, công ty đã đến Quế Lâm, Quảng Tây tập thể.
  Đọc thêm
 • website của chúng tôi đang trực tuyến.

  website của chúng tôi đang trực tuyến.

  máy văn phòng và showroom
  Đọc thêm