2018.2 Vietnam

6

Pagkatapos ng Spring Festival of 2018, ang kumpanya naglakbay sa Yazhuang, Vietnam kapag pinagsama-sama.


Mag-post ng oras: Jul-18-2019