2018,2 వియత్నాం

6

2018 స్ప్రింగ్ ఫెస్టివల్ తర్వాత, కంపెనీ సమిష్టిగా Yazhuang, వియత్నాం ప్రయాణించారు.


పోస్ట్ చేసిన సమయం: Jul-18-2019