ஹாங்காங் கண்காட்சி 2018,10

7

அக்டோபர் 2018 இல், நாம் ஹாங்காங்கில் மெகா ஷோ இரண்டாவது கட்டத்தில் பங்கேற்றனர். இந்த கண்காட்சி பிரதான தயாரிப்புகளில் enameled பொம்மைகள் உள்ளன. நாம் 20 க்கும் மேற்பட்ட நோக்கம் வாடிக்கையாளர்கள் பெற்றுள்ளோம். நாங்கள் தைவான் வாடிக்கையாளர்கள் வலுவான தொழிற்தளமாக கோ முறையாக ஆர்டர் பரிவர்த்தனைகள் தொடங்கியுள்ளனர்., லிமிட்டெட். எதிர்காலத்தில், நாங்கள் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் கண்காட்சிகள் பங்கேற்க தொடரும்.


போஸ்ட் நேரம்: ஜூலை 18-2019