2018,2 வியட்நாம்

6

2018 வசந்த விழா பிறகு, நிறுவனம் கூட்டாக Yazhuang, வியட்நாம் பயணித்தார்.


போஸ்ட் நேரம்: ஜூலை 18-2019