• 1 (3)
  • 1 (1)
  • 1 (2)

2010 දී ස්ථාපිත කරන, අපගේ සමාගම සුරතල් සෙල්ලම් බඩුවක් විශේෂඥ. Yiwu පිහිටා, අපි ප්රධාන ප්රවාහන ජාල වෙත පහසු ප්රවේශය භුක්ති. අපේ සියලුම නිෂ්පාදන අපගේ නිෂ්පාදන ඔබ අපේ නිෂ්පාදන ඕනෑම උනන්දුවන්නේ නම්, දේශීය හා oversea වෙලඳපොලවල් තුළ හොඳින් අලෙවි වන ඉහළ ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා දියුණු උපකරණ සහ දැඩි QC පටිපාටිය නිෂ්පාදනය, හෝ අභිරුචි සඳහා සඳහා ස්ථානයක් කිරීමට කැමති අතර, කරුණාකර අපව අමතන්න , අපි ඔබගේ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා අපේ හොඳම කරන්නේ