2018,2 Vietnam

6

Etter Spring Festival of 2018, selskapet reiste til Yazhuang, Vietnam kollektivt.


Tidspunkt: Jul-18-2019