ການວາງສະແດງຮ່ອງກົງ 2018,10

7

ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2018, ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການໄລຍະທີສອງຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່ສະແດງໃນຮ່ອງກົງ. ຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍຂອງງານວາງສະແດງນີ້ແມ່ນຫຼິ້ນ enameled. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຫຼາຍກ່ວາ 20 ລູກຄ້າມີຈຸດປະສົງ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກໍາຄໍາສັ່ງສໍາຄັນກັບລູກຄ້າໄຕ້ຫວັນ STRONG CO INDUSTRIAL., LTD. ໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານວາງສະແດງຢູ່ເຮືອນແລະຕ່າງປະເທດ.


ທີ່ໃຊ້ເວລາໄປສະນີ: Jul-18-2019