2018,2 ຫວຽດນາມ

6

ຫຼັງຈາກງານບຸນພາກຮຽນ spring ຂອງປີ 2018, ບໍລິສັດໄດ້ເດີນທາງໄປ Yazhuang, ຫວຽດນາມລວມ.


ທີ່ໃຊ້ເວລາໄປສະນີ: Jul-18-2019