អំពី​ពួក​យើង

1 (1)

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2010 ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានជំនាញក្នុងប្រដាប់ក្មេងលេងសត្វចិញ្ចឹម។ ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងយីវូយើងបានរីករាយនឹងការចូលដំណើរការងាយស្រួលក្នុងការបណ្តាញដឹកជញ្ជូនធំ។ ផលិតផលរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវបានផលិតដោយឧបករណ៍ទំនើបនិងនីតិវិធី QC តឹងរឹងដើម្បីធានាឱ្យបាននូវគុណភាពខ្ពស់និងផលិតផលរបស់យើងលក់បានយ៉ាងល្អទាំងនៅទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការណាមួយនៃផលិតផលរបស់យើង, ឬមានបំណងចង់ទៅកន្លែងទៅតាមលំដាប់តាមបំណងសូមទាក់ទង ពួកយើង, យើងនឹងធ្វើបានល្អបំផុតរបស់យើងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។