2019,2 ગુઈલિન

5

2019 વસંત મહોત્સવ બાદ કંપનીને સામૂહિક ગુઈલિન ગુઆન્ક્સી પ્રવાસ કર્યો.


પોસ્ટ સમય: જુલાઈ-18-2019