Έκθεση του Χονγκ Κονγκ 2.018,10

7

Τον Οκτώβριο του 2018 συμμετείχαμε στη δεύτερη φάση του Mega Εμφάνιση στο Χονγκ Κονγκ. Τα κύρια προϊόντα αυτής της έκθεσης είναι εμαγιέ παιχνίδια. Έχουμε λάβει περισσότερα από 20 προορίζονται πελάτες. Έχουμε επίσης αρχίσει ουσιαστικές συναλλαγές ώστε με τους πελάτες της Ταϊβάν STRONG INDUSTRIAL CO., LTD. Στο μέλλον, θα συνεχίσουμε να συμμετέχουν σε εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.


Ώρα δημοσίευσης: Jul-18 - 2019